050-4165553
03-6188868
 


ספרים מיוחדים של המכון להכשרה והכנה למבחני הרבנות ומבחני הבד"ץ.


דפי מידע לרבנים משתתפי לימוד כושר לרבנות "יורה יורה"

המקנה תואר רב שכונה בישראל, וקידום לרב אזורי ורב עיר בישראל.

מטרת הלימודים :

  • להכשיר אברכים/רבנים לכושר- רב שכונה, המקדם לרב אזורי ורב עיר בישראל.

  • הכנה לתעודת "יורה יורה" ע"י הרבנות הראשית לישראל המוכר ע"י משרד החינוך לקידום תואר M.A

  • מסלול הכשרה מקוצר ומזורז תוך שימת דגש ללימוד עיוני מקיף.

הכנה לבחינות ע"י:

  • בד"ץ ובית הוראה "יורה יורה" שע"י הגאב"ד הגר"מ חרז שליט"א

  • הלימודים בהכוונת ובעידוד:

  • הגרש"א שטרן חבר בית הדין הגדול דהגר"ש וואזנר שליט"א

  • הגאון הרב שלמה מחפוד שליט"א ראש בד"ץ 'יורה דעה'

החומר הנלמד:

שלב א': הלכות חופה וקידושין: אבן העזר- א. ב. ד. ו. ט. י"ג. כ"ו. כ"ז. כ"ט. ל"ד. מ"ב. נ"ה. (סעיף א'). ס"א . ס"ב ס"ד. ס"ו. קכ"ו. (סעי' ב'- ז')

חושן משפט: סימנים: ל"ג. ל"ד

שלב ב': הלכות מקוואות

שלב ג': הלכות שמחות: קריעה, אנינות אבלות, כולל טומאת מת, סימנים ש"מ-ת"ג

שלב ד': הלכות נדה

שלב ה': הלכות שבת- סימנים: רמ"ב- שד"מ.

סימנים ללמוד בעיון: רנ"ג. רנ"ט. רע"ט. ש"ב. ש"ז. שי"א. שי"ד. שכ"ב. שכ"ה. שכ"ח. של"א. של"ז. ש"מ.

שלב ו': אסור והיתר הלכות תערובות- הלכות בישולי עכו"ם: קי"ב-קי"ג.

הלכות כלים- ק"כ-קכ"א הלכות בשר וחלב , הלכות מליחה.

הקורסים מלווים בספרים וחומר עזר מטעם מכון שחם.

שעות הלימוד:

22:15 - 19:15 (ע"מ להתאים את הזמנים לאברכי הכוללים, ניתן לשנות לפי הצורך).

הלימודים אחת לשבוע

הלימודים יועברו ע"י רבנים ידועים וחשובים בעלי הוראה שאושרו ע"י ועדת רבנים מומחית לצורך הכנה ל "יורה יורה".

תעודה:

  • קבלת תעודה "יורה יורה" ע"י הרבנות הראשית לאחר ו' שלבים, המכון מתנה המשך כל שלביו במספר הנרשמים.

  • תעודה מטעם בד"ץ בית הוראה "יורה יורה" שע"י הגר"מ חרז שליט"א

  • תעודה מטעם מרכז שחם עם חתימות גדולי הרבנים בארץ.

קהל היעד:

בעלי רקע תורני אברכים- 4 שנים, אחרי גיל 18, רבנים, מוצי"ם, וכדו'.

פתיחת תיק לרבנות ואישור מכון מורשה:

*המכון מספק את כל פתיחת התיק לרבנות לצורך מבחני "יורה יורה"*המכון מנפיק אישור מיוחד, לצורך אישור ללימוד החומר ל "יורה יורה" מאושר ע"י הרבנות הראשית לישראל. האישור מותנה בהשתתפות מלאה בשיעורים (85% )


להתענינות ולפרטים לקורס:
השאר פרטים ונחזור אלייך


טואול הקמת אתרי אינטרנט