050-4165553
03-6188868
 

קורס שוחיטה והשתלמות לתלמידי המכון במפעל עו והדר
תמונות שחם 4616
תמונות שחם 4612
תמונות שחם 4613
תמונות שחם 4614
תמונות שחם 4615
ביום עיון מיוחד שהתחיים לתלמיד המכון  "מכון שחם "
יצאו לומדי המכון לסיור מעשי במפעל עוז והדר עם רב המקום הרב שמואל נוימן 

טואול הקמת אתרי אינטרנט