050-4165553
03-6188868
 

כנס ארצי לשוחטים ומשגיחי כשרות

לשאלות ותשובות בעניני היום ע " י מרן הגר " ח קנייבסקי שליט " א

מכון שחם - המכון הארצי ללימודי הלכה כינס בבית מרן שר התורה הגר " ח קנייבסקי בהשתתפות הגרש " א שטרן והגרש ' מחפוד , דיינים ומורי הוראה לשאלות דחופות בענייני כשרות ושחיטה

שאלה : גבינה צהובה בימינו - האם צריך לחכות 6 שעות עד לאכילת בשר ?

שאלה : תבניות או כלים אלומיניום או חד פעמיים העושים בהם שימוש פעם שניה או יותר , האם צריכים טבילה ?

שאלה : התנורים הגדולים של האולמות ששמים הרבה תבניות בשר עם תבניות דגים לחימום , מה דין הבשר / הדגים האם ראויים לאכילה ?


בכנס שוחטים ומשגיחים של מכון שחם המתמחה שנים רבות בהכשרת שוחטים ומשגיחי כשרות ולימודי יורה יורה , נערך מעמד חלוקת תעודות ע " י מרן הגר " ח קנייבסקי , בהשתתפות דיינים ומורי הוראה ורבני המכון : הגרש " א שטרן העומד בראש בד " ץ ' שערי הוראה ' והגר ' ש מחפוד העומד בראש בד " ץ ' יורה דעה '

מרן הרב קנייבסקי המלווה את המכון חילק את התעודות ובירך את הלומדים .

הגרש " א שטרן דיבר על עבודת השוחטים שהינה עבודת קודש להביא לפיהם של עמ " י אוכל כשר ואחריות גדולה על כתפיהם ולכן חייב שהשוחט יהיה ירא שמיים ברבים ובמיוחד בתוך ביתו , ומכיוון שעבודת השחיטה היא בד " כ בשעות המוקדמות בבוקר יש עליהם להקפיד ולהזהר במיוחד על תפילת שחרית .

הגר ' ש מחפוד ציין לשבח את הרב מרדכי חוברה מנכ " ל המכון ואת ההקפדה של המכון אשר עומד תחת פיקוח הבד " ץ שלו ושל הרב שטרן והכל מתנהל כהלכה , לכן יש להם הצלחה גדולה , המגידי שיעורים הינם דיינים ומומחים בהוראה בעלי שם , יראי שמיים ובתוכם הרה " ג מנחם שוקר ראש השוחטים בבד " ץ ומג " ש בשחיטה , אשר יש לו הרגשה מיוחדת בסכין ויש לימודי איסור והיתר , משגיחי כשרות , השכלה תורנית גבוהה , יורה יורה והכל בעיון ממש ובוודאי שיצאו מהם מורי הוראה בישראל .

בסיום הכנס הגאון רבי מרדכי חרז שליט " א מגיד שיעור בכשרות , אב " ד באשדוד שאל כמה מהשאלות המצויות , לפני מורינו הגר " ח קנייבסקי .

שאלה : גבינה צהובה בימינו - האם צריך לחכות לאחר אכילתה 6 שעות עד לאכילת בשר ?

תשובת הגר " ח : אומרים בשם ה ' חזון איש ' רק אם שכב שנה ולא כפי מה שאומרים חצי שנה .

שאלה : התנורים הגדולים של האולמות ששמים תבניות בשר עם תבניות דגים לחימום באותו התנור ביחד , מה דין הבשר / הדגים האם ראויים לאכילה או שיש לזורקן ?

תשובת הגר " ח : אין לאכול את הדגים וכן לא לאכול את הבשר מפני חשש סכנה .

שאלה : תבניות או כלים אלומיניום או חד פעמיים העושים בהם שימוש פעם שניה או יותר , האם צריכים טבילה ?

תשובת הגר " ח : לא כדאי להשתמש עוד פעם .


בהמשך הכנס סקר הרב מרדכי חוברה מנכ " ל ' מכון שחם ' בפני הגר " ח קנייבסקי יחד עם הגרש " א שטרן והגר ' ש מחפוד את לימודי המכון בשיעורים השונים ואת אלפי הלומדים במכון מכל רחבי הארץ ואת רבני המכון אשר מתיעצים איתם בעניני הלכה : הגאון הרב אביעזר פלח , הרב מרדכי חרז , הרב ישראל וייס והרב זבולון שוב . ועמד על ההקפדה והחומרות של המכון בכל הנושאים .

בסיום הכנס נערכה ישיבה וסקירה אצל רב המכון ראש כולל מומחה וגאון בהלכה הרב אביעזר פלח שליט " א , הרב אביעזר פלח הביע את התפעלותו ממכון שחם - מכון ארצי להלכה ואמר שיעמוד תמיד לימין המכון בכל הענינים , זהו צורך השעה שבדור פסק . הוא סיפר כי בעבר גר בבת ים ונוכח לראות עד כמה אנשים צמאים לדבר הלכה ויש היום מעט שיודעים את ההלכה על בוריה באופן מקיף , עוד סיפר שבצעירותו כשהגיע לבני ברק קבל לפני פסח ארגז יין עם כשרות בד " ץ לא מוכרת ולא ידע כיצד לנהוג ביין , הוא שלח את בנו חביבו לרב מחפוד שליט " א והרב פסק לו שאפשר לסמוך על כשרות זו ובזכות הרב מחפוד יכלו להשתמש ביין לחג . ממעשה זה רואים כמה חשוב לדעת את פסק ההלכה בכל דבר וענין ,

ובזכות מכון שחם יש היום משגיחי כשרות , שוחטים , מורי הוראה יר " ש אשר מביאים דבר השם לעם בארץ כולו וסיים שהוא סומך ידו במכון ומורה דרכו לכל השואלים אותו .

לאחר מכן חילק הגר " ח קנייבסקי את התעודות לשוחטים החדשים ולמשגיחי הכשרות ובירך את הלומדים בברכת סיעתא דשמיא .

מעמד נרגש ומרומם - מכון שחם בהתכנסות מאות משגיחי כשרות ושחיטה בכל הארץ

חלוקת תעודות ללומדי מרכז שחם שחיטה וכשרות ע " י רבני המכון הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן שליט " א , הרב ר ' שלמה מחפוד שליט " א , הרב ר ' שמחה הכהן קוק שליט " א , הרב ר ' מרדכי חרז שליט " א

מאות לומדי שחם מכל הארץ התכנסו ליום עיון מעשי למשגיחי כשרות ושחיטה .

בביהכנ " ס המרכזי ' רמת אלחנן ' בו עלו דיונים הלכתיים ומעשיים בעניני כשרות ושחיטה במעמד רבני המכון הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן חבר ביה " ד הגדול דהגר " ש וואזנר .

והרב ר ' שלמה מחפוד אב " ד בד " צ ' יורה דעה '

הרב ר ' דב לנדא מראשי בד " צ חוג חת " ס .

הרב ר ' שמחה הכהן קוק אב " ד ורב העיר רחובות .

הרב ר ' ציון כהן רב העיר אור יהודה

הרב ישראל וייס הרב מרדכי חרז והרב אליעזר יעקובוביץ’

והרב הגאון אביעזר פלח מרבני המכון .

הרה " ג שמואל אליעזר שטרן מרבני המכון דיבר על הזהירות הרבה שצריך לנהג בה משגיח כשרות . משל לדבר יש הבדל בין דלק של מכונית לבין דלק של מטוס . דלק של מטוס חייב להיות מזוקק ביותר . הנמשל , המנוע של כלל ישראל לא עובד שהדלק לא מזוקק , לכן כשהמזון אינו בתכלית ההידור אין מקום להשראת השכינה וזה מה שכתוב בתורה : זה תאכלו וזה לא תאכלו .

מדוע מדגישה התורה את המילה זה ?

ללמדך שאם תקפידו לא לאכול מאכלות אסורות תזכו להשראת השכינה .

וכאן יש ללמד את חובת הזהירות של משגיח כשרות והעומדים על מלאכת השחיטה להרבות בטהרת הקודש עם אחריות כבידה הרובצת על כתיפהם .

וכן הדגיש שעבודת השוחטים היא לא רק לצורך פרנסה אלא שליחות קודש לשמר על כלל ישראל בטהרתו . ובזכות המזון שבכשרות איכותית הילדים גדלים בתורה וביראת שמים .

כמו כן שבח את מכון שחם והעומד בראשו הרב מרדכי חוברה שליט " א על העשיה הברוכה להגביר משגיחי כשרות ושוחטים יר " ש בדקדוק רב .

הגר " ש מחפוד אב " ד בד " צ יורה דעה ספר כי בצעירותו כששמש כמשגיח כשרות התגלתה חנות בבני ברק שמכרה בשר לא כשר , הוא ניגש לרב לנדא זצ " ל והרב נתן לו אישור להוריד את התעודה , ולאחר שניגש להוריד את התעודה מהחנות רדפו אחריו בעלי האטליז והכו אותו מכות נמרצות שרתקו אותו למיטה במשך 3 ימים .

יש ללמד ממעשה זה שמשגיח כשרות לא יירא ולא ייחת בעבודתו .

כמו כן שיבח מאד את מכון שחם וציין שמלווה את המכון והמכון בפיקוחו וכל הלומדים בו יר " ש בדקדוק רב .

הרב שמחה הכהן קוק שליט " א ציין בהתלהבות את מכון שחם שעושים דברים גדולים ומכשירים את העתיד של הדור הבא הן בכשרות , הן בשחיטה והן בשאר הקורסים המועברים על ידיהם . מאות תלמידים במבחני הרבנות .

כמו כן מכון שחם בשיתוף פעולה עם מחלקת נוער בעיריית בני ברק המנוהל ע " י הרב יחיקם גמליאל יועץ ראש העיר לעניני נוער הרב יוסף גרליץ ושותפם לעשיה הרב שלמה בנזימן .

מפעיל פרויקט יחודי לישיבות הקדושות בהכוונת גדולי הדור אשר מטרתו להשריש לימוד ההלכה עיוני ומעשי . והבחורים נבחנים אצל רבנים ידועי שם ומעשירים את ידיעותיהם בהלכה .


במעמד פרויקט חשוב זה השתתפו מטעם העיריה ראש העיר הרב חנוך זיברט , ממ ראש העיר הרב רובינשטיין , סגני ראש העיר הרב מנחם שפירא והרב דדון ומנהלי לשכותיהם הרב ישראל דרנגר והרב נחמיה שקדי . הרב מיכאל קקון חבר הנהלת העיר וראש אגף תשתיות ופיתוחכתבה על הרה " ג יוסף חוברה זצ " ל


מרן הגראי " ל שטיינמן בניחום אבלים אצל הרב יוסף חוברה זצ " ל

מרן רה " י הגראי " ל שטיינמן ניחם אתמול בבית הרה " ג רבי יוסף חוברה זצ " ל .

בנו הרב מרדכי חוברה ה " יו מנהל במרכז שחם ובמוסדות שתילים סיפר למרן שליט " א שאבא למד אצלו לפני 45 שנה בפוניבז ' לצעירים , מרן שיבלחט " א זכר זאת וציין שהרב חוברה היה העילוי שבישיבה .

הרב יוסף חוברה עלה בגיל שבע לארץ , היו לו 22 אחים ואחיות שכולם נפטרו בתימן והוא עלה לבד עם הוריו ארצה . הוריו היו אנשים יראי אלוקים ותמימים אמיתיים .

הם התישבו בראש העין , את הרב יוסף שלחו ללמוד בת " ת ' יסודי התורה ' בראה " ע ולמד שם עד כיתה ו '.

אבא סיפר איך כל תלמידי כיתתו ירדו מהדרך כי תנועות הנוער לחמו להוציא כל יהודי תימני מדרך התורה .

אבל אימו ע " ה לחמה באש ובמים על יהדותו ולא ויתרה על קוצו של יוד . היא ביררה על מוסד רוחני תורני ונסעה פעמיים לירושלים בשלוש אוטובוסים לת " ת דיסקין והיא ראתה שהמחנך שעתיד להיות לבנה הינו רבי שבתאי יודלביץ זצ " ל מיד הסכימה להכניסו ללמוד שם והיתה מגיעה פעמיים בשבוע לבקרו בירושלים על אף טלטלות הדרך של אותם ימים .

כשנפטר החזו " א בשנת תשי " ד בחרו ברב יוסף חוברה כפרס לנסוע ללווית החזו " א בגלל שידע בע " פ את כל בבא מציעא .

בסיום לימודיו בחיידר דיסקין נבחן בישיבה קטנה פוניבז ' מרן הגראי " ל ומרן רבי מיכל יהודה ליפקוביץ בחנוהו ואמרו שהוא חריף ובקי ומיד התקבל לישיבה קטנה בפונביז ' , שם התחבב מאד על כל רבני הישיבה . הרב כהנמן זצ " ל כששמע על חריפותו החליט לממן מורה שילמדו את שפת האידיש ע " מ שיוכל ללמד בישיבת פוניבז ' הגדולה כי שם מסרו הרבנים שיעורים באידיש .

כשנכנס לישיבה הגדולה היה נקרא העילוי של הישיבה ומעתיק השמועה של הגרא " מ שך זצוק " ל והגר " ד פוברסקי זצוק " ל והיו בחורים עומדים לשמוע ממנו את השיעורים של ראשי הישיבה במתיקות ובהבנה עצומה . הגר " ד פוברסקי היה מכנהו בנו חביבו והיה אומר לו את השיעור לפני שהיה מוסר אותו לבני הישיבה .

סיפר החברותא שלו כשנתיים הגאון ר ' משה דוד ליפקוביץ שיחי ' שהרב חוברה היה אש התורה ומעולם לא איחר לסדר בישיבה ולא דיבר שום מילה של דברים בטלים וכל יום היה מנהגו של הרב יוסף חוברה להתפלל לפני הסדר על שני דברים . האחת : אשה יראת ה ' עם מידות טובות והשנית : שימצא לקנות דירה בבני ברק בלי דמי מפתח וכך הווה .

יום אחד הגיע אליו הגר " ד פוברסקי ואמר לו שישנה דירה של יהודי אמירקאי שרוצה להעביר את הדירה שלו לבעלות הישיבה וזה שייך רק ע " י מכירת הדירה ושהכסף יהיה של הישיבה ואז הגאון ר ' דוד פוברסקי עלה עם הרב חוברה לדירה והוא קנאה מישיבת פוניבז ' .

כשהרב חוברה נכנס לדירה לנקותה פתאום התגלה לו מאחורי הארון הגדול מעץ עוד קיר דק מעץ שמאחוריו היה מחבוא של הון עתק 65 אלף דולר – לפני 45 שנה זה היה שווי של בנין בבני ברק .

הוא החל לצעוק לעצמו זהירות יצה " ר , זהירות יצה " ר ורץ עם הכסף לגר " ד פוברסקי זצוק " ל

הגר " ד יחד עם הרב חוברה ירדו לגיזבר הישיבה ר ' יוסף גרטין וספרו את הכסף 65 אלף דולר לישיבה .

הגר " ד פוברסקי והגרא " מ שך התפעלו מאד מהמעשה וסיפרו זאת לאשה אחת שהחליטה ליתן לרב חוברה מקרר מתנה וכן לממן את החתונה כי התפעלה מהיושר הענק של האדם הענק .

במוצאי יוהכ " פ הרב אסחייק קרא לשני בחורים בישיבה לסדר את הסוכה של הגרא " מ שך ואחד מהם היה ר ' יוסף חוברה לאחר מכן הוציא הגרא ' מ בירה ומזג להם ואמר מזל טוב .

ואכן באותה שנה זכה להיכנס הרב יוסף חוברה בברית הנישואין עם הרבנית מרת רות למשפחת מדמון שתחי ' אשר חינכו יחד את בניהם ובנותיהם לתורה ויראת שמים טהורה הולכים בדרך ישראל סבא .

לאחר החתונה שלח אותו מרן הגרא ' מ ש " ך זצוק " ל ללמוד בכולל הלכה בתל - אביב אצל מרן הגר " ע יוסף זצוק " ל שהיה רבה של תל - אביב .

מרן הגר " ע יוסף היה קורא לו ה ' אור שמח ' כי הוא היה מחדש ומבאר את הטור והב " י לפי ה ' אור שמח ' ו ' המחנה אפרים ' . לאחר חודשיים שנכנס לכולל ההלכה ניגש הרב חוברה למרן הגרא " מ ש " ך ואמר לו שרוצה לחזור לכולל פוניבז ' כי קשה לו דרך הלימוד ההלכתי הגרא " מ שך זצוק ' ל אמר לו שבכולל ההלכה תדע איך לומדים טור וב " י על בוריו עד כדי כך שמרן הגר " ע יוסף רצה למנותו לאב " ד בתל - אביב אך הרב יוסף חוברה לאחר שלוש וחצי שנים חזר שוב למרן הגרא ' מ ש " ך ואמר לו שעדיין מתקשה להתחבר ללימוד ההלכתי מרן הרב ש " ך החזירו לכולל פוניב ' ז ותוך חודש חטפו אותו לכהן כאחד מראשי הישיבות נווה ארץ - כנסת שלום . שם הוא מסר שיעורים כ -40 שנה ועד יום חמישי האחרון –היום האחרון לחייו עוד היה בישיבה עם כל החיות ושמחת הלימוד .

ביום חמישי בערב התקשר לבנו הרב מרדכי שליט " א ושאלו היכן אתה , א " ל בנו אני כעת ב ' יד אליעזר ' ענה לו אביו הרב יוסף אם אתה כעת ביד אליעזר ועוסק בחסד תמשיך ואל תפסיד ואני אסתדר לבד . בנו לחץ עליו ג ' פעמים אבא מה אתה צריך עד שלבסוף נתרצה וסיפר לו שהיה אצל ד " ר אסטמן והד ' ר אמר שהלב תקין , הלחץ דם תקין והסוכר תקין רק יש חשש למים בראות ושלח אותו למיון לבדיקה שגרתית וסיים במילים האלו אבקש שכל האחים והאחיות יהיו מאוחדים וכך סיים והשיב את נשמתו הזכה לבוראה .

בחורי הישיבה הקדושה כששמעו את הבשורה זעקו בבכי מר היכן ראש הישיבה ? היכן האבא הענק ?

השאיר אחר חלל עצום של תורה ויר " ש . זכה להעמיד דורות ישרים מבורכים .

בניו :

הרב שמואל חוברה רב בפלטבוש .

הרב חיים חוברה ר " מ ב ' שבט הלוי '

הרב חוברה ממנהלי מרכז שחם , יד אליעזר ומוסדות שתילים .

הרב יוחנן חוברה ר " מ בישיבה בפ " ת .

הרב שלמה חוברה ר " מ בישיבת ' פאר משה '

הרב אליעזר חוברה והרב ישראל חוברה מחשובי כולל ' אהל אברהם '

חתניו :

הרב והב ראש כולל בראשל " צ .

הרב יעקב חג ' בי מנהל חיידר ' נחלת מאיר '

הרב עוזיאל תעיזי מחשובי כולל הוראה בב " ב

הרב ישעיהו יפת מחשובי כולל ' תורת חיים ' בב " ב .

העמיד תלמידים הרבה • הג"ר יוסף חוברה זצ"ל

חבל על דאבדין: אמש הלך לעולמו הגר"י חוברה, מר"י כנסת שלום ומוסדות נווה ארץ • תלמידו וחביבו של הגרא"מ שך בפוניבז'


  21

הגר
הגר"י חוברה זצ"ל. צילום: דוד זר

ברוך דיין האמת: בליל שישי נפטר הגאון רבי יוסף חוברה זצ"ל מראשי ישיבת 'כנסת שלום' ומוסדות 'נווה ארץ'. כשהוא בם 71 בפטירתו. 

הגר"י חוברה זצ"ל נולד בתימן בכ"ד טבת תש"ג לאביו רבי סולימן ז"ל. בבחרותו קנה את חוק לימודיו בישיבת פוניבז' בבני-ברק, והיה תלמידם המובהק של ראשי הישיבה הגראמ"מ שך והגר"ד פוברסקי זצ"ל. 

במשך למעלה מארבעה עשורים שימש כר"מ במוסדות 'נווה ארץ' ומאוחר יותר בישיבה הספרדית הגדולה 'כנסת שלום' של המוסדות. 

במשך כל השנים העמיד תלמידים רבים בדרך התורה והמוסר. הגר"י החכים את התלמידים בדרך הלימוד בבהירות ובמתיקות הדעת, ומתוך מסירות אין קץ. 

הותיר אחריו אחד עשר ילדים וצאצאים רבים הממשיכים את דרכו. 

הלוויתו תצא הבוקר בשעה 10:30 מישיבת 'כנסת שלום' ברחוב בן יעקב 26 בבני ברק לבית העלמין של נציבי ישיבת פוניבז' בעיר שם יטמן. 

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.


צילום: דוד זר
צילום: דוד זר

הרב מחפוד: "הוכיתי נמרצות ולא זזתי מהמיטה 3 ימים" 

בכנס חלוקת תעודות למשגיחי כשרות ושחיטה ע״י הבד"ץ חשף הגאון הרב מחפוד על התקיפה האיומה שחווה בתור משגיח וניצל בנס ממנה.

בשנת תשל"ו  הוא עבד אצל הרב לנדאו כמשגיח ובאחת החניות בבני ברק התגלה במקום בשר כבש התגלה שומן אחר רח"ל, הרב מחפוד בתיאום עם הרב לנדא לקח לבעל החנות את התעודת כשרות.

אבל על מה שקרה אחר כך ורגעי האימה מתאר הרב מחפוד: "בעלי החנות רדפו אחרי והכו אותי  מכות נמרצות עד שלא יכלתי לזוז מהמיטה שלשה ימים זהו הסוד בכוחו של המשגיח לא תגורו מפני איש".

הרב מחפוד ציין כי מכון שחם שעומד בראשו בניהולו של הרב מרדכי חוברה ממנהלי יד אליעזר ושתילים הינו היחידי שמכיר, וביקר שם פעמים רבות ובפיקוחו והכל מתנהל על טהרת הקודש ולכן ירוצו הלומדים לשם ויחודיות של מכון שחם שכולם יראי שמים מקפידים קלה כבחמורה.

גם הרב לאו הרב הראשי לישראל, שיבח את מאות לומדי שחם והדגיש שכעת קרבה שנת השמיטה ולכן הרבנות מצמידה מלווה לכל שומרי שמיטה שידריך את בעלי הקרקע כיצד לשמור שמיטה כהלכה
כמו כן סיפר שעשה היום כנס לכל הבוחנים ברבנות לבדוק את שאלות המבחנים והתפעל מאוד מהשאלות של הבוחנים באיסור והיתר בחגים מצוות התלויות בארץ וכו שבמבחן זה מסוכם כל החומר הנלמד.

הרב לאו בירך את הרב חוברה ומכון שחם שידועים בשמם הטוב למרחקים שימשיכו להרבות חיילים להשם ולתורתו.

באירוע השתתפו, ראש העיר הרב חנוך זייברט הרב אלי דדון הרב רובישטיין הרב קקון הרב יחיקם גמליאל הרב דרנגר מנהל לשכת ראש העיר הרב שקדי הרב שלמה בנזימן הרב יוסף גרליץ ששותפים מלאים בעשיה הברוכה של מכון שחם.

בסיום הערב חולקו תעודות לראש העיר ולמ"מ ולסגניו וכן חלוקת תעודות כשרות ושחיטה ע״י הרבנים.

צפו בגלריית ענק

ב"יד אליעזר" נלחמים בגזירות הכלכליות

שמח תשמח: אולם חדש נחנך בבני ברק ע"י ארגון החסד 'יד אליעזר' בהשתתפות רבנים אישי ציבור ובראשם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ■ מחיר מנה 26 שקלים

האולם החדש שע"י יד אליעזר

בשעה טובה ומוצלחת נחנך אולם חדש ומפואר בשערי העיר בני ברק ע"י ארגון הצדקה והחסד 'יד אליעזר' בהשתתפות רבנים אישי ציבור ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, במטרה לעזור ולסייע למשפחות מעוטי יכולת לחתן בשמחה ובכובד את ילדיהם ומחיר מנה באולם לאירוע רק 26 שקלים.

האולם ממוקם בכניסה לבני ברק על רחוב השומר מול קוקה קולה והכניסה לאולם היא מרחוב מתתיהו.

חנוכת האולם נערכה ביום ראשון בהשתתפות ראש ישיבת חברון, ראש ישיבת 'עטרת ישראל', ראש ישיבת 'מיר' חברי כנסת, ראש עירית בני ברק הרב חנוך זייברט, הרב זלמן טרופר ורעייתו מארה"ב ואישי ציבור נוספים.

הרב דב ויזל יו"ר ארגון יד אליעזר הודה לכל התורמים ובראשם הנדיבים מר שטרן ומר פרידמן על חלקם בבניית האולמות אשר יתנו מענה למשפחות אברכים ולמשפחות מיעוטי יכולת (עלות כל מנה תהיה סך של 26 שקלים ודמי שכירות האולם). דבר אשר יתנה מענה למאות משפחות אברכים ובני תורה אשר כורעים תחת ההוצאות הרבות בחתונות הילדים.

מעשה מעניין סופר בין הקהל באירוע שהנדיב מר שטרן פנה ליו"ר הארגון הרב דב ויזל לפני תקופה שישנו יהודי שחייב לו סך של 800 אלף דולר ואם אותו יהודי יחזיר את חובו הוא ייתן את הסכום כתרומה לאולמות יד אליעזר ויוסיף עוד 200 אלף דולר. בערב יו"כ התקשר הנגיד שטרן לרב דב ויזל שאותו יהודי עמד בהתחייבות והחזיר את חובו ולכן מקיים את הבטחתו ותורם לאולמות סך של מיליון דולר.

ר"י עטרת ישראל הרב ברוך מרדכי אזרחי סיפר בשבח אגודת 'יד אליעזר' על מעשי החסד החשובים שהעמידו משפחות רבות על רגליהם והודה להם על העזרה בהקמת האולמות למשפחות אברכים ובני תורה ומעוטי יכולת.

ראש העיר הרב חנוך זיברט גם שיבח בפני הקהל את פעילות אגודת 'יד אליעזר' אשר למעלה מ-20 שנה מקיימת פרויקט חונכים לבנים וכן לבנות ולנוער מתמודד בראשות מנכל הפרויקט הרב אליהו יעקבי הי"ו ובניהולם של הרבנים הרב מרדכי חוברה מנהל במוסדות שתילים ובמרכז שחם והרב אליעזר צולשיין מנהל ת"ת בית חנוך בזכות פרויקט החונכים אלפי ילדים במשך שנים קבלו סיוע ומענה ואשר החונכים מהווים להם דמות אבא ואמא ודמות חינוכית שתהווה דוגמא לבניין אישיותם בעתיד.

אחד הנוכחים סיפר שהוא היה חניך בעצמו גדל בבית להורים גרושים ואמו הייתה עגונה במשך שנים רבות ובזכות יד אליעזר פרויקט החונכים אמו הצליחה לקבל גט לאחר מכן קבל סיוע מלא לבר מצווה סיוע מלא לחתונה והצליח לבנות בית נאמן בישראל והחונך שמר איתו על קשר עד החתונה וליווה אותו לחופה במקום האבא. מה שהיה חסר לו להשלים את הפאזל זה רק להתחתן באולם של 'יד אליעזר' וכרגע שרואה את האולמות הגדולים והחדשים של יד אליעזר מרגש אותו להרגיש שייכות למשפחת 'יד אליעזר' שכולה משפחה של נתינה משפחה של עשייה.

תכנית ייחודית בבני ברק – מקלטים לנוער נושר
 
40  בני נוער מוצאים מידי יום מקלט חם בעירם, בני ברק. בעקבות יוזמת אגף מצילה והעירייה מוצאים בני הנוער את ביתם במקלטים, שם ממתינים להם מדריכים ייעודיים המהווים אוזן קשבת עבורם ומדריכים מקצועיים המלמדים אותם  קורסים במקצועות שונים

מצילה - אגף חברה ומניעת פשיעה
מצילה - אגף חברה ומניעת פשיעה

 
בבני ברק פועלת תכנית 'נוער נושר' במסגרתה פתוחים עבור בני הנוער שלושה מקלטים ובהם ציוד מגוון לשעות הפנאי, הכולל בין היתר שולחנות פינג-פונג, סנוקר ומשחקים רבים נוספים. מדריכי נוער מגיעים למקלטים מדי יום לאורך כל שעות היום ומלווים את בני הנוער הנושר במגוון פעילויות (נוער נושר הוא נערים ונערות שאינם לומדים במסגרת חינוכית). המדריכים מקנים להם ידע מקצועי וכישורי חיים בכדי שיוכלו להשתלב בחברה הנורמטיבית.
 
תכנית נוער נושר פועלת בבני ברק מזה משנת 2010 . התכנית, פרי עבודתו של רכז מצילה בני ברק, מר יחיקם גמליאל, ובשיתוף עם גב' אביטל לייבה, מנהלת אזור תל אביב באגף חברה ומניעת פשיעה- מצילה במשרד לביטחון הפנים, ובשיתוף עיריית בני ברק.
 
מטרת התכנית לאפשר לבני נוער נושר לבלות זמן במקום מוגן, תומך ומעניין עבורם במקום לשהות ברחובות.
 
עיריית בני ברק בחרה לאמץ את התכנית הייחודית של מצילה והקצתה לשם כך שלושה מרכזי נוער אותם שיפצה עבור בני הנוער. בני הנוער המשתתפים בתכנית הגיעו בעקבות מצוקה משפחתית או אחרת, אם לאחר התרחקות מהתא המשפחתי ובעקבות כך מהחברה הדתית או בשל בעיות נפשיות. רבים מהם הסתובבו ברחובות העיר ונתפתו לחבור לאנשים אשר הכירו להם את עולם הסמים והאלכוהול.
 
בעקבות יוזמת אגף מצילה והעירייה מוצאים בני הנוער את ביתם במקלטים, שם ממתינים להם מדריכים ייעודיים המהווים אוזן קשבת עבורם ומדריכים מקצועיים המלמדים אותם  קורסים במקצועות שונים. בני הנוער מתנסים בין היתר באמנויות הלחימה, משחקי ספורט, סדנאות בישול, סדנאות אילוף כלבים, לימוד עזרה ראשונה ובסוף כל קורס מקבלים תעודת הכשרה מקצועית. הלימוד המקצועי, השהייה עם מדריכי נוער מעצימים ותומכים, יחד עם ההכרות של בני הנוער אלו את אלו בסביבה אוהדת ותומכת יום אחר יום, שבוע אחר שבוע וחודש אחר חודש - לאורך זמן, כל אלו מהווים עבורם אופק להתפתחות אישית ולשאיפות נורמטיביות.
 
שינוי הגישה לבני הנוער הנזקקים לסיוע ותמיכה החל בימיו של ראש העירייה הקודם של בני ברק, הרב יעקב אשר. יחד עם הרב יחיקם גמליאל, מנהל מחלקת החינוך והתרבות בעירייה ויועץ ראש העירייה לענייני נוער, והגב' אביטל לייבה יזמו פרויקטים ותכניות שמטרתם לשקם ילדים ובני נוער הזקוקים לשיקום ולהביאם להשתלבות בחברה הנורמטיבית.
 
את תכנית המקלטים לנוער נושר מרכזים הרב שלמה כ"ץ והרב מרדכי חוברה. שני הרבנים מהווים 'דמות אב' עבור בני הנוער ופועלים במרץ רב לשלב את בני הנוער בכתנית ולתת להם את התמיכה הנחוצה ובדרך זו למנוע מהם להתדרדר לפשיעה ולהזיק לעצמם ולסביבתם.
 
הנתונים מצביעים על הצלחה: לפני כארבע שנים [טופלו 40 נערים חרדים על ידי מחלקת הנוער ולאחר שנה אחת בלבד גדלה כמות הנערים המטופלים והמבקשים להצטרף פי 50 -  לכ-2,000 בני נוער בשנה. כיום קיימת דרישה רבה אף יותר להשתלב בתכניות הייחודיות בעיר בני ברק ואף להשתלב בפרויקט הבית החם.

חיפוש :
טואול הקמת אתרי אינטרנט